Inicijali

Ispisivanje inicijala iza ili ispred mladenačkog stola. Inicijali mogu biti i pokretljivi i da menjaju svoje položaje